Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilVelkommenAtlassetHvordan bliver atlasset tilHvad omfatter atlassetFormidlingProjektets metodeProjektets forløbProjektets aktørerKulturarvsstyrelsenMøn KommuneFølgegruppenØvrige aktørerArkivKontaktKommunens handlingsplan

Denne side fortæller om, hvordan atlasset blev til. Siden er overført uændret fra den midlertidige hjemmeside, der var åben mens atlasset blev udarbejdet, og som blev lukket i december 2006, da den blivende hjemmeside åbnede. Siden tjener nu kun som historisk dokumentation og indeholder muligvis forældede oplysninger.

Følgegruppen

Se medlemmerne af følgegruppen

Den store opgave kræver et godt samarbejde mellem befolkningen og de offentlige myndigheder. Der er derfor nedsat en følgegruppe. Følgegruppen består af folk fra lokalområdet, der medvirker ved tilrettelæggelse af arbejdet og ved udpegningen af bygningsværdier og kulturmiljøinteresser.

Der er allerede nu sat omtrentlige datoer og emner på følgegruppens række af møder - det er som følger:

6. oktober 2005 - 1. følgegruppemøde:

Se dagsordenen her
Se referatet her

8. november 2005, kl 16.00 - 2. følgegruppemøde:

Hovedtræk præsenteres: amtet præsenterer oplæg til landskabelige hovedtræk, museer præsenterer oplæg til forhistoriske og kulturhistoriske hovedtræk, arkitekt præsenterer oplæg til arkitektoniske hovedtræk, byggeskik. Oplæg om oversigt over kortlægningsemner, herunder kortlægning af kulturmiljøer. Følgegruppen kommer med deres oplæg til kulturmiljøemner.

Se dagsordenen her

Se referatet her

7. december 2005, kl 16.00 - 3. følgegruppemøde:

Præsentation af tidsepoker, landskabstype og temaer. Oplæg om fredede og bevaringsværdige bygninger. Bygningsregistrering. Byvandring.

Se dagsordenen her

Se referatet her

Primo jan. 2006 - 4. følgegruppemøde

De to forundersøgelsesrapporter gennemgås. Forslag til prioritering af 25 kulturmiljøer. Ruteplan lægges.

Se referatet her

Primo febr.2006 - 5. følgegruppemøde

Besigtigelse af kulturmiljøer efter ovenstående ruteplan. De 25 udvalgte kulturmiljøer fastlægges.

Se udspil og ruteplan her

Se referatet her

Primo marts 2006 - 6. følgegruppemøde:

Opfølgning på bygningsregistreringer, udtræk af foreløbigt registreringsniveau, evt. justering.

Præsentation af de første 12 udkast til kulturmiljøbeskrivelser, Følgegruppen kommer med kommentarer.

2. Fanefjord, Grønsalen og kirken
3. Daneflint
7. Damsholte Kirke og nære omgivelser
8. Rødkilde Højskole
10. Stege inden for volden
11. Det græske kvarter
16. Nordfeld
17. Elmelunde
19. Klintholm
22. Busene Have
23. Møn Fyr
24. Liselund

Tirsdag den 28. marts 2006 kl. 15.30 - 18.00 i Byrådssalen - 7. følgegruppemøde:

Opfølgning på bygningsregistreringer, udtræk af foreløbigt registreringsniveau, evt. justering.
Præsentation af de første 10-12 udkast til kulturmiljøbeskrivelser, Følgegruppen kommer med kommentarer.

Se referatet her

Tirsdag den 23. maj 2006 kl. 14.00 - 18.30 i Byrådssalen - 8. følgegruppemøde:

De resterende kulturmiljøbeskrivelser kommenteres af følgegruppe.
Disposition/rålayout til atlasguide præsenteres på mødet af konsulent.
Kommunens udkast til afsnit vedr. visions- og handlingsplan til sikring af kulturarven i kommunen kommenteres af følgegruppe.
Omslagsfoto vælges.
Disposition til guidetour.

Se referatet her

Primo august 2006 - Følgegruppen holder internt gruppemøde.

Tirsdag den 8. august 2006 kl 15.30 - 9. følgegruppemøde:

Kommentarer til atlasguidetekstmanuskript. Redaktionel drøftelse.

Se dagsordenen her
Se referatet her

Ultimo december 2006 - 10. følgegruppemøde.

Offentliggørelse af atlas

SøgLitteraturLinksKontakt