Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilVelkommenAtlassetHvordan bliver atlasset tilHvad omfatter atlassetFormidlingProjektets metodeProjektets forløbProjektets aktørerArkivKontaktKommunens handlingsplan

Denne side fortæller om, hvordan atlasset blev til. Siden er overført uændret fra den midlertidige hjemmeside, der var åben mens atlasset blev udarbejdet, og som blev lukket i december 2006, da den blivende hjemmeside åbnede. Siden tjener nu kun som historisk dokumentation og indeholder muligvis forældede oplysninger.

Projektets metode

Der er gennem årene udviklet metoder til at kortlægge, beskrive, vurdere og formidle elementer og helheder, der kan være af væsentlig interesse i denne sammenhæng. Det drejer sig om det såkaldte SAVE-system (Survey of Architectural Values in the Environment), som bruges til arbejdet med bygninger og bebyggede strukturer. En anden metode betegnes med forkortelsen KIP (Kulturhistoriske Interesser i Planlægningen), og anvendes i arbejdet med de kulturhistoriske helheder, kulturmiljøerne.

Begge metoder er udviklet for at sikre, at man systematisk får arbejdet sig gennem de relevante tidsperioder og karakteristiske enkeltelementer og helheder i et område, og at udvælgelsen af værdierne foregår på et fagligt forsvarligt grundlag. Metoderne er en kulturhistorisk- arkitektonisk-geografisk tilgang til først og fremmest synlige spor og strukturer i landskabet. Metoderne udvikles løbende, og således har de sidste to atlas for Morsø og Gentofte kommuner givet nye erfaringer, som ligeledes vil blive inddraget i Møn Kulturarvsatlas.

SøgLitteraturLinksKontakt