Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilVelkommenAtlassetHvordan bliver atlasset tilHvad omfatter atlassetForundersøgelseKulturmiljøerBygningerFormidlingProjektets metodeProjektets forløbProjektets aktørerArkivKontaktKommunens handlingsplan

Denne side fortæller om, hvordan atlasset blev til. Siden er overført uændret fra den midlertidige hjemmeside, der var åben mens atlasset blev udarbejdet, og som blev lukket i december 2006, da den blivende hjemmeside åbnede. Siden tjener nu kun som historisk dokumentation og indeholder muligvis forældede oplysninger.

Registrering af bygninger

Hushjørne med barnehoved på gesimsen

En væsentlig del af den danske kulturarv er bygningerne. Alle bygninger, som er opført før 1940, registreres. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår som opført efter 1940, medtages den ikke i registreringen. Skure og mindre betydende bygninger registreres heller ikke.

Bygningerne registreres af 3 arkitekter, der fotograferer bygninger, vurderer husenes arkitektur, kulturhistorie, miljøværdi, originalitet og bevaringstilstand. Arkitekterne vil have legitimation på sig, som kan forevises på forlangende.

Registreringen af bygningernes bevaringsværdi foretages på grundlag af vurderinger af en række forhold. På denne måde fastlægges for den enkelte bygning en bevaringsværdi på en karakterskala fra 1 til 9, hvor 1 er den bedste værdi. Bevaringsværdien er udtryk for disse forholds indbyrdes afvejning og betydning. Bevaringsværdien er således ikke et gennemsnit af vurderingen af de forskellige forhold, men bygger på individuelle skøn over, hvilke forhold der bør veje tungest for den konkrete bygning.

På baggrund af registreringen kan Møn Kommune udpege bevaringsværdige bygninger, men kommunen bestemmer selv, hvilken bevaringsværdi der kræves, for at en bygning kan betragtes som bevaringsværdig. Kommunen bruger også oplysningerne om alle bygningen i deres byggesagsbehandling.

SøgLitteraturLinksKontakt