Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilVelkommenAtlassetHvordan bliver atlasset tilHvad omfatter atlassetForundersøgelseKulturmiljøerBygningerFormidlingProjektets metodeProjektets forløbProjektets aktørerArkivKontaktKommunens handlingsplan

Denne side fortæller om, hvordan atlasset blev til. Siden er overført uændret fra den midlertidige hjemmeside, der var åben mens atlasset blev udarbejdet, og som blev lukket i december 2006, da den blivende hjemmeside åbnede. Siden tjener nu kun som historisk dokumentation og indeholder muligvis forældede oplysninger.

Kortlægning af kulturmiljøer

På baggrund af Fase I - Forundersøgelsen - sættes kortlægningen af i alt 25 kulturmiljøer i gang. Kortlægningen af kulturmiljøerne foretages af arkitekter og kulturhistorikere, der ligeledes fotograferer områderne, og vurderer kulturmiljøernes hovedtræk, bærende bevaringsværdier, sammenhængende kulturtræk, bevaringstilstand samt foretager afgrænsning af miljøerne.

Klik her for at se de 25 udvalgte kulturmiljøer og læse mere om dem.

Et værdifuldt kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det kan f.eks. være et fiskermiljø, en herregård med dens bygningsanlæg, jorder og naturområder, en husmandsudstykning, et dyrkningslandskab, et område med gravhøje, en bymidte, et havneområde, m.v.

Bådebro på Bogøs vestkyst

Selve sikringen af de værdifulde kulturmiljøer sker først og fremmest gennem kommunernes planlægning. De skal udpege og sikre konkrete kulturmiljøer i kommuneplanlægningen. Det kan de f.eks. gøre i samarbejde med kommuner, borgere, lokale bevaringsforeninger og de lokale kulturhistoriske museer, m.fl. Kommunerne skal inddrage museerne, når de udarbejder ny planlægning, der berører bevaringsværdier.

Kommunerne er den største varetager af kulturarven i Danmark. De skal bl.a. alle udarbejde en kommuneplan som skal indeholde retningslinier for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. Der skal også være retningslinier for det dyrkede landskab, naturområderne og landskabelige bevaringsværdier. Herudover er en række andre emner, der skal være bestemmelser for og som kan vedrøre kulturhistoriske bevaringsværdier. Med Møn Kulturarvsatlas har Møn Kommune således et værktøj, som kan bruges i den kommende planlægning.

SøgLitteraturLinksKontakt