Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilVelkommenAtlassetHvordan bliver atlasset tilHvad omfatter atlassetFormidlingProjektets metodeProjektets forløbProjektets aktørerArkivKontaktKommunens handlingsplan

Denne side fortæller om, hvordan atlasset blev til. Siden er overført uændret fra den midlertidige hjemmeside, der var åben mens atlasset blev udarbejdet, og som blev lukket i december 2006, da den blivende hjemmeside åbnede. Siden tjener nu kun som historisk dokumentation og indeholder muligvis forældede oplysninger.

Sådan bliver atlasset til

Atlasset bliver til gennem en proces, hvor aktørerne er Møn Kommune, Sydsjællands Museum, Møn Museum, Arkitektfirmaet Berings Tegnestue ApS fra Præstø, der er udførende konsulentfirma, Kulturarvsstyrelsen - og sidst, men ikke mindst, den nedsatte følgegruppe.

Atlasarbejdet er sat i gang den 12. september 2005 og er planlagt at vare til den 21. december 2006. Arbejdet er inddelt i 3 faser:

Forundersøgelsen går ud på at samle viden ind om Møns naturgrundlag, landskab, kulturhistorie og arkitektur og byggeskik. Desuden skal der ske en udvælgelse af hvilke kulturhistoriske tidsepoker, temaer, landskabstyper og kulturmiljøemner, der skal arbejdes videre med i næste fase.

Feltarbejdet består af registrering af bygninger og kortlægning af kulturmiljøer på hele øen i løbet af efteråret og frem til sommeren 2006.

Det færdige atlas kan ses på www.moen-atlas.dk i december 2006. Atlas i bogform vil kunne købes i boghandlen fra slutningen af december 2006. Det kan også købes hos BygNet på telefon 70 12 06 00.

SøgLitteraturLinksKontakt