Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilVelkommenAtlassetHvordan bliver atlasset tilHvad omfatter atlassetFormidlingProjektets metodeProjektets forløbProjektets aktørerArkivKontaktKommunens handlingsplan

Denne side fortæller om, hvordan atlasset blev til. Siden er overført uændret fra den midlertidige hjemmeside, der var åben mens atlasset blev udarbejdet, og som blev lukket i december 2006, da den blivende hjemmeside åbnede. Siden tjener nu kun som historisk dokumentation og indeholder muligvis forældede oplysninger.

Møn Kulturarvsatlas

Møn Kommune har indgået en aftale med Kulturarvsstyrelsen om at få udarbejdet et kulturarvsatlas for hele kommunen. Kulturarvsatlasset er dels en kortlægning og beskrivelse af 25 værdifulde kulturmiljøer i både by og på land, dels en registrering og en vurdering af ca. 6.100 enkeltbygninger i kommunen opført før 1940.

Et kulturarvsatlas er desuden med til at synliggøre og give et godt overblik over kommunens

En husrække i Mandemarke

Atlasset kan bruges af mønboere, planlæggere og sagsbehandlere i kommunen, museer, bevaringsforeninger og mange andre, som interesserer sig for kommunens kulturværdier og deres bevaring.

Møns Kulturarvsatlas udgives i bogform som en atlasguide, i praktisk, kvadratisk format, 21 x 21 cm, så det kan tages med på tur ud i by og landskab, hvis man ønsker det – om man så er lokal eller turist. I atlasguiden er kort, foto og skitser, der understøttes af forklarende tekst. Atlasset udgives også i internetversion, og her vil der være adgang til mange flere oplysninger om kulturarven end i den trykte version. Her kan man f.eks. gå en tur på øerne på kort, klikke på hver enkelt bygning eller kulturmiljø og få informationer og billeder frem på skærmen.

Møn 1:100.000
SøgLitteraturLinksKontakt