Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. ElmelundeNaturLandskabKulturhistorieArkitektur17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Elmelunde ligger højt på den sydlige kant af et strøg af randmoræner. Randmorænerne blev skubbet op foran en gletscher, som gled hen over området fra nordøst i sidste istid. Siden blev området overskredet af yngre gletschere, men på trods af, at disse gletschere havde dramatisk landskabsdannende effekt på Møns Klint, så ændrede de ikke meget på landskabets form her ved Elmelunde. Her er det stadig nordøst-isens spor, der kan aflæses i landskabets langstrakte bakkerygge, som buer op mod nordøst.

Den naturskabte, høje beliggenhed betyder, at kirken kan ses over store dele af Møn og tidligere har været benyttet som sømærke.

 

SøgLitteraturLinksKontakt