Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasForord og indledningNaturLandskabKulturarvVærdifulde kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods19. Damsholte kirke20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningskultur og arkitekturArkitektur og byggeskikBevaring og udvikling i Møn KommuneSignaturforklaringKolofonKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Værdifulde kulturmiljøer

Klik her for at se kulturmiljø nr 1 Klik her for at se kulturmiljø nr 2 Klik her for at se kulturmiljø nr 3 Klik her for at se kulturmiljø nr 4 Klik her for at se kulturmiljø nr 5 Klik her for at se kulturmiljø nr 6 Klik her for at se kulturmiljø nr 7 Klik her for at se kulturmiljø nr 8 Klik her for at se kulturmiljø nr 9 Klik her for at se kulturmiljø nr 10 Klik her for at se kulturmiljø nr 11 Klik her for at se kulturmiljø nr 12 Klik her for at se kulturmiljø nr 13 Klik her for at se kulturmiljø nr 14 Klik her for at se kulturmiljø nr 15 Klik her for at se kulturmiljø nr 16 Klik her for at se kulturmiljø nr 17 Klik her for at se kulturmiljø nr 18 Klik her for at se kulturmiljø nr 19 Klik her for at se kulturmiljø nr 20 Klik her for at se kulturmiljø nr 21 Klik her for at se kulturmiljø nr 22 Klik her for at se kulturmiljø nr 23 Klik her for at se kulturmiljø nr 24 Klik her for at se kulturmiljø nr 25
 1. Stege inden for volden
 2. Det græske kvarter
 3. Stege Sukkerfabrik
 4. Halvøen Ulvshale
 5. Sommerhuse på Ulvshale
 6. Nyord
 7. Nordfelt gods
 8. Borre Sømose og Borre
 9. Liselund
 10. Møns Klint som udflugtsmål
 11. Busene Have
 12. Møn Fyr
 13. Klintholm Havn
 1. Klintholm Gods
 2. Mandemarke ejerlav
 3. Elmelunde
 4. Rødkilde Højskole
 5. Marienborg Gods
 6. Damsholte Kirke
 7. Fanefjord Skov
 8. Fanefjord, Grønsalen og kirken
 9. Flintindustrianlægget Daneflint
 10. Damme/Askeby
 11. Bogø Hovedgade
 12. Lindholm Forsøgsstation

De 25 kulturmiljøer på Møn og øer er bl.a. udvalgt på baggrund af en karakteristik af de naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske hovedtræk. Resultatet er samlet i 25 kulturmiljøbeskrivelser, der præsenteres på de efterfølgende sider som en guidet turrute.

På hjemmesiden www.moen-atlas.dk kan de to forundersøgelsesrapporter, som er forarbejdet til dette atlas, læses. Og som det dér fremgår, byder Møn og øer også på mange andre kulturarvsværdier. Materialet på internettet supplerer og uddyber denne atlasguide.

SøgLitteraturLinksKontakt