Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasForord og indledningNaturLandskabKulturarvVærdifulde kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods19. Damsholte kirke20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningskultur og arkitekturArkitektur og byggeskikBevaring og udvikling i Møn KommuneSignaturforklaringKolofonKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

25. Lindholm Forsøgsstation

Lindholm Forsøgsstation 1:8.000
 
1 Når man kommer ad landevejen langs nordkysten af Vestmøn, fanges blikket af bygningerne, der skinner hvidt på den lille grønne ø, Lindholm, ude i Stege Bugt.
 
2 Langs vestkysten af øen går en sti, og her står et lille lysthus.
 
3 Træer og bygninger understøtter hinanden på bedste vis og fine rumligheder opstår mellem husene. I haven ligger en villa, bygget som sommerhus for en tidligere ejer, og her er i dag informationshus - og "posthus".

Landskab: Kyst og nor

Tema: Undervisning og kultur

Tid: 1880 - i dag

I klart vejr ses Lindholms hvide bygninger og høje skorsten tydeligt ude i Stege Bugt. Man skal med færge fra Kalvehave for at komme derud, men kun ansatte på Lindholm har adgang til øen. Siden 1926 har Lindholm huset Statens Veterinære Forsøgsstation. Dengang hærgede voldsomme udbrud af mund- og klovsyge landets husdyrbesætninger. For at undgå smitte ved forsøg lagde man forsøgsstationen på en ø. Først i 1966 opdagede man, at mund- og klovsyge er luftbåret. Dette havde stor betydning for hindring af smitte. I dag udgør forskningsstationen Afdelingen for Virologi ved Danmarks Fødevareforskning og har ca. 80 medarbejdere. Tre personer bor på øen.

Når man ankommer fra anløbsbroen er det store asfaltarealer med tipvognsskinner og høje industribygninger, der dominerer billedet. Lindholm består af 43 ret forskellige bygninger, men især nogle lyse, murede henholdsvis træbeklædte huse har interesse. De er - eller har været - værksteder, boliger og overnatningssteder for bådførere og vagtpersonale. Et tidligere sommerhus bruges nu til administrative formål. Husene ligger i en stemningsfuld have med gamle frugttræer. Dele af haven er tidligere køkkenhave, og en tilplantet frugtkælder skyder sig som en høj bule op af plænen. Øens randbeplantning og dige udgør værdifulde, landskabelige elementer og skærmer huse og haver mod bugtens vind og vejr, så nærheden til kysten kun fornemmes. Den store udsigt venter, når man bevæger sig gennem beplantningen ud på stien på diget, langs kysten. Her står et lille, ottekantet lysthus - ikke større end det bord med bænke, som huset rummer. Denne ældste del udgør kulturmiljøets bærende bevaringsværdier og bør bevares som en helhed.

SøgLitteraturLinksKontakt